COLLOQUIAL Vocab List


Simply Ctrl+F to find what you are looking for:
UNICODE Burmese, JOHN OKELL romanization, meaning.

Below vocab as you find on Sentences: Chapter 1:

Sentences Chapter 1
1. စားတယ် /sà-deh/ to eat
2. ဟော့ဒေါ့ /háw-dáw/ hotdog
3. ရတယ် /yá-deh/ (1) to get, receive; (2) to gain
4. မနက်ဖြန် /mă-neq-p'yan/ tomorrow
5. ညစာ /nyá-za/ dinner
6. ကြိုက်တယ် /caiq-teh/ to like
7. ပါဆလ် /pa-s'el/ parcel, take away (food)

Vocab in chapter 1: Pronouns
8. ကျွန်နော် /cănaw/ I (male speaking)
9. ကျွန်မ /cămá/ I (female speaking)
10. ငါ /nga/ I (informal)
11. ခင်ဗျား /k’in-byà/ (1) you (male speaking); (2) polite tag (male speaking) : located at the end of the sentence.
12. ရှင် /shin/ (1) you (female speaking); (2) polite tag (female speaking) : located at the end of the sentence.
13. မင်း OR နင် /mìn/ OR /nin/ you (informal)
14. သူ /thu/ he/she/it
15. ကျွန်နော်တို့ /că-naw-dó/ we (male speaking)
16. ကျွန်မတို့ /cămá-dó/ we (female speaking)
17. ခင်ဗျားတို့ /k’in-byà-dó/ you (plural, male speaking)
18. ရှင်တို့ /shin-dó/ you (plural, female speaking)
19. သူတို့ /thu-dó/ they
20. ကျောင်းသား /càun-thà/ student
21. ဆရာဝန် /s'ă-ya-wun/ doctor (medical)

22. ဦးလေး /ù lè/ uncle, older man
23. ဒေါ်ဒေါ် /daw daw/ aunt, older woman
24. အကို /ăko/ older brother, man about same age
25. အမ /ămá/ older sister, woman about same age
26. ညီ /nyi/ younger brother, young man for sure younger than you
27. ညီမ /nyi má/ younger sister, young woman for sure younger than you
28. သား /thà/ son, young boy
29. သမီး /thămì/ daughter, young girl
30. ဆရာ /s’ăya/ teacher, a male professional
31. ဆရာမ /s’ăya-má/ teacher, a female professional
32. စားပွဲတိုး / စားပွဲထိုး / waiter/waitress in restaurant

Vocab in chapter 1: Nouns (I)
33. စာအုပ် /sa-ouq/ book
34. တချို့ /tă-c'ó/ some
35. ပုဂ္ဂိုလ် /poq-go/ person
36. လူ OR လူတို့ /lu/ OR /lu-dó/ people
37. သမီး /thă-mì/ daughter
38. သရက်သီး /thă-yá-thì/ mango
39. အသီး OR သစ်သီး /ă-thì/ OR /tăq-thì/ fruit
40. ရှိတယ် /shí-deh/ to be, to exist; to have

Vocab in chapter 1: Nouns (II)
41. အိတ် /eiq/ bag
42. ပေးတယ် /pè-deh/ to give, to settle, to pay
43. ဟိုတယ် /ho-teh/ hotel
44. တည်းတယ် /teh-deh/ to remain for a little while, to lodge in another person's house
45. ကျောင်း /càun/ school
46. သွားတယ် /thwà-deh/ to go
47. အိမ် /ein/ house
48. လာတယ် /la-deh/ to come

Vocab in chapter 1: Tenses (I)
49. အဲဒါ /eh-da/ that
50. ဟုတ်တယ် /houq-teh/ to be true, to be right, to be correct
51. ဒါ /da/ this, that

Vocab in chapter 1: Tenses (II)
52. ပိုက်ဆံ /paiq-s’an/ money
53. ချေးတယ် /c’ì-deh/ (1) to lend; (2) to borrow

Vocab in chapter 1: Tenses (III)
54. ထမင်း /t’ă-mìn/ rice
55. ထမင်းကြော် /t’ă-mìn-jaw/ fried rice
56. ဝယ်တယ် /weh-deh/ to buy
57. ရေကူးတယ် /ye-kù-deh/ to swim
58. အင်္ဂလိပ်စကား /in-gă-leiq-să-gà/ English language
59. ဗမာစကား /bă-ma-să-gà/ Burmese language
60. ပြောတယ် /pyaw-deh/ to speak
61. ပြောတတ်တယ် /pyaw-daq-deh/ to be able to speak
62. ရန်ကုန် /yan-goun/ Yangon
63. အခု /ă-k’u/ now
64. ရောက်တယ် /yauq-teh/ to arrive

Vocab in chapter 1: Question (I)
65. ဘယ်သူ /beh-dhu/ Who, Whose
66. ဘာ /ba/ What
67. ဘယ် /beh/ Which
68. ဘယ်ဟာ /beh-ha/ Which one
69. ဘယ်မှာ /beh-hma/ Where (at)
70. ဘယ်က /beh-gá/ Where (from)
71. ဘယ်ကို /beh-go/ Where (to)
72. ဘယ်တော့ /beh-dáw/ When (future)
73. ဘယ်တုန်းက /beh-dòun-gá/ When (past)
74. ဘယ်နှစ်နာရီ /beh-hnă-na-yi/ At what hour
75. ဘယ်အချိန် /beh-ăc’ein/ At what time
76. ဘယ် /beh/ How
77. ဘယ်လို /beh-lo/ How, in what way
78. ဘာဖြစ်လို့ … /ba-p’yiq-lo … / Why
79. ဘာကြောင့် /ba-jaún/ Why, for what reason
80. ဘာလုပ်(ဖို့) /ba-louq-(p’ó)/ Why, to do what, what for
81. ဘယ်လောက် /beh-lauq/ How much
82. ဘယ်နှစ် + counterword /beh-hnă/ How many
83. ဘယ်လောက်ကြာကြာ /beh-lauq ca-ja/ For how long (time duration)
84. ဘယ်—ကြာလဲ /beh — ca-lèh/ How long (time duration)
85. အသက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ။ /ătheq beh-lauq shí-bi-lèh/ How old are you?
86. ဘယ်အရွယ် ရှိပြီလဲ။ /beh-ăyweh shí-bi-lèh/ How old are you? (for kids)
87. —လား /-là/ for yes or no question
88. Question word (ဘာ/ဘယ်/etc) -- လဲ /-lèh/ for information question
89. —နော် /-naw/ -- isn't it?
90. မှာ /hma/ to order
91. နေတယ် /ne/ to live, to reside; to stay, to remain
92. နိုင်ငံ /nain-ngan/ country
93. ဖွင့်တယ် /p’wín-deh/ to open; to switch on
94. သောက်တယ် /thauq-teh/ to drink; to smoke

Vocab in chapter 1: Question (II)
95. ကြည့်တယ် /cí-deh/ to look, to see
96. ဆေးရုံ /s’è-youn/ hospital
97. တွေ့တယ် /twé-deh/ to meet
98. နောက် /nauq/ next
99. အရောင် /ă-yaun/ color
100. အသင့်ပြင် /ăthín-pyin/ ready
101. နောက်ကျ /nauq-ca/ late
102. ပြန်တယ် /pyan-deh/ to return, to go back, to go home; to reply
103. ပြန် /pyan/ over again; resume
104. ငါးမျှားတယ် /ngà-hmyà/ to fish (fishing)
105. ကား /kà/ car
106. မောင်းတယ် /màun-deh/ to drive
107. ခဲတံ /k’èh-dan/ pencil
108. နဲ့ /néh/ and
109. ခဲဖျက် /k’èh-p’yiq/ eraser
110. ငှါးတယ် /hngà/ to borrow
111. ခွေး /k’wè/ dog
112. သောက်စရာ /thauq-să-ya/ beverage
113. ကော်ဖီ /kaw-p’i/ coffee
114. လက်ဖက်ရည် /lă-p’eq-yeh/ tea

Vocab in chapter 1: Adjective
115. ကြီး /jì/ big
116. ပြာ /pya/ blue
117. ဈေးကြီးတယ် /zè-cì-deh/ to be expensive
118. ဟောင်း /hàun/ old
119. သေး /thè/ small
120. ဝတ်စုံ /wuq-soun/ suit, dress
121. ပြေးတယ် /pyè-deh/ to run
122. မြန်တယ် /myan-deh/ to be fast
123. သမား /thă-mà/ male practitioner
124. သမ /thă-má/ female practitioner
125. အပြာ /ă-ni/ red
126. အဝါ /ă-wa/ yellow
127. အစိမ်း /ă-seìn/ green
128. အပြာ /ă-pya/ blue
129. အနက် ၊ အမည်း /ă-seìn/ black
130. အဖြူ /ă-p’yu/ white

Vocab in chapter 1: Adverb
132. မြန်မြန် /myan-myan/ quickly
133. အရမ်း /ă-yàn/ very, much
134. ခဏခဏ /k’ă-ná-k’ă-ná/ often
135. နေ့လည်စာ /né-leh-za/ lunch
136. မနေ့က /mă-né-gá/ yesterday
137. ကွန်ပျူတာ /kun-pyu-ta/ computer
138. အဲဒီ /èh-di/ this, that
139. ဆိုင် /s’ain/ shop
140. အမြဲတမ်း /ă-myèh-tàn/ always
141. ရှေ့ /shé/ front
142. ဆံပင်ညှပ် /ză-bin-hnyaq/ haircut
143. ဗမာစာ /bă-ma-za/ Burmese/Myanmar food
144. သရဲကား /thă-yè-kà/ horror movie
145. တော /tàw/ forest
146. လွန်ခဲ့တဲ့၂လလောက်ထိ /lun-kéh-téh-2-lá-lauq-thí/ until the last about 2 months
147. လွန်ခဲ့တဲ့ /lun-kéh-téh/ last
148. လ /lá/ month
149. လောက် /lauq/ approximately
150. ထိ /thí/ until, up to
151. ထဲ /thèh/ in, inside; among, (in) between; while, during
152. မြို့ /myó/ city
153. နားလည်တယ် /nà-leh-deh/ to understand
154. နားမလည်ဘူး /nà-mă-leh-bù/ do(es) not understand
155. နပ် /naq/ c.w. meal